სარეკლამო სმს

სარეკლამო სმს იგზავნება ემ ეს ჯგუფის არსებულ ბაზაზე. სმს-ებს ვაგზავნით ბრენდ სახელით დამკვეთის მიერ შერჩეულ პოტენციურ კლიენტებთან. სარეკლამო სმს-ების საშუალებით  მომხმარებლები ინფორმაციას იღებენ დამკვეთი კომპანიების აქციების, აქტივობების, დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. სარეკლამო სმს მარკეტინგის საშუალებით, მოკლე დროში ხდება მომენტალური შედეგის მიღება, რაც აისახება დამკვეთი კომპანიის ცნობადობის გაზრდასა და პოტენციური კლიენტის მოზიდვაზე. ინფორმაცია თითქმის 100%-ით არის წაკითხვადი, გრძელვადიანი პერიოდით დამახსოვრებადი და რაც მთავარია იგზავნება  სასურველ მიზნობრივ აუდიტორიაზე.