საინფორმაციო სმს

საინფორმაციო სმს იგზავნება პროგრამის/ინტერფეისის საშუალებით. საინფორმაციო სმს-ის გასაგზავნად ჩვენი კომპანია დამკვეთისთვის უზრუნველყოფს პროგრამის დამზადებას ვებ პანელის სახით. ინტერფეისის  დახმარებით დამკვეთი  შეძლებს სასურველ დროს გააგზავნოს სმს-ები  უშუალოდ საკუთარ მომხმარებლებთან, წინასწარ დაგეგმოს დაგზავნები, აირჩიოს მიმართვის ფორმები (ქალბატონო/ბატონო), მიულოცოს დაბადების დღეები ან სხვა დღესასწაულები. აკონტროლოს და მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია დაგზავნების შესახებ. ინტერფეისის დახმარებით კომპანიას აქვს საშუალება აიმაღლოს არსებული იმიჯი.