ბრენდ-სახელი

როგორ დავამატო გამგზავნი სახელი

მენიუში ვირჩევთ პუნქტს "სერვისები", შემდეგ "გამგზავნი სახელები".
image

ბლოკში "ბრენდ-სახელის დამატება" შეავსეთ ველი "ბრენდ-სახელი", რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ლათინური ალფაბეტის 11 სიმბოლოს.
დაუშვებელია შემდეგი სიმბოლოების გამოყენება: “ ” ‘ ’ & ^ # / ~ | \

??? ასევე შეგვიძლია ჩავწეროთ აღწერა/კომენტარი.

image
ამის შემდეგ ვაწვებით ღილაკს "მოთხოვნის გაგზავნა". დაინახავთ ოპერაციის დადასტურების შეტყობინებას.
image
"ბრენდ-სახელი" იგზავნება მოდერაციაზე, "ემ ეს ჯგუფის" თანამშრომლებთან.
მოდერაციის დრო შეადგენს არა უმეტეს 10 წუთს.
ყოველ "ბრენდ-სახელს" გვერდზე აქვს გაუქმების ღილაკი.
image
მოდერაციის გავლის შემდეგ ბლოკში "გაგზავნილი განცხადებები" აისახება "ბრენდ-სახელის" სტატუსი.
image

რას აღნიშნავენ სტატუსები?

"მოთხოვნა გაგზავნილია" - "ბრენდ-სახელი" აქტიური არ არის და ელოდება მოდერაციას.

"მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია" - "ბრენდ-სახელი" აქტიურია და ჩანს გაგზავნის ფორმაში. შესაბამის ველში შეგიძლიათ აირჩიოთ და გააგზავნოთ შეტყობინებები.

"მოთხოვნა უარყოფილია" - თქვენს მიერ მითითებული "ბრენდ-სახელი" არ გააქტიურდა, კომენტარში მითითებული იქნება მიზეზი. "ბრენდ-სახელი"-ს დაბლოკვის ძირითადი მიზეზი, არის არასწორი ზომა ან დაუშვებელი სიმბოლოები.

ბლოკში "აქტიური ბრენდ-სახელები" არის მხოლოდ აქტიური დამგზავნი სახელების ჩამონათვალი, დამატების დრო. ასევე აქ შესაძლებლობა გაქვთ აირჩიოთ ძირითადი გამგზავნი სახელი, რომელიც გაგზავნის ველში მოინიშნება ავტომატურად.
image