როგორ გამოვიყენოთ სმს შეტყობინებები ჩვენი ბიზნესისთვის

სმს დაგზავნის გამოყენების სფერო საკმაოდ ფართოა, იქნება ეს მცირე ან საშუალო ბიზნესი თუ მუნიციპალური დაწესებულებება. მრავალი კომპანია, სკოლები და საავადმყოფოები ლოჯისტიკას თავიანთ ვიზიტორებთან აწყობენ სმს-დაგზავნის მეშვეობით. მაგალითად პაციენტი მივიდა საავადმყოფოში და ჩააბარა ანალიზი. ანალიზის შედეგები მიეწოდება სმს-შეტყობინების მეშვაობით. ან წარმოვიდგინოთ, შეკვეთა ინტერნეტ-მაღაზიაში, შეკვეთის სტატუსი მისდის მომხმარებელს სმს-ის მეშვეობით.

საფინანსო კომპანიები

ინდივიდუალური შეტყობინება
* შეტყობინება სესხის დამტკიცების შესახებ;
* შეტყობინება ანგარიშზე თანხის რაოდენობის შესახებ;
* შეტყობინება დავალიანების შესახებ;
* შეტყობინება/ შეხსენება სესხის გადახდის თარიღის შესახებ და ა.შ.
bulk SMS შეტყობინება
* შეტყობინება ახალი პროდუქტის დამატების შესახებ;
* შეტყობინება სესხების/დეპოზიტების პროცენტის ზრდის/შემცირების შესახებ;
* შეტყობინება ახალი შეთავაზებების შესახებ;
* შეტყობინება დამატებითი ბენეფიტების შესახებდა ა.შ.

სასწავლო ცენტრები

ინდივიდუალური შეტყობინება
* შეტყობინება სასწვლო ცენტრში ჩარიცხვის შესახებ;
* შეტყობინება გამოცდების შედეგების შესახებ;
* შეტყობინება რეგისტრაციის წარმატებით გავლის შესახებ და ა.შ.
bulk SMS შეტყობინება
* შეტყობინება დაგეგმილი ღონისძიებების სესახებ
* შეტყობინება სასწავლო წლის დაწყების მილოცვა
* შეტყობინება გამოცდის თარიღის შესახებ და ა.შ.

ტანსაცმლის და ტექნიკის მაღაზიები

ინდივიდუალური შეტყობინება
* დაბადების დღის მილოცვა მომხმარებლისწთვის;
* ინდივიდუალური შეთავაზება ვიპ კლიენტებისთვის. და ა.შ.
bulk SMS შეტყობინება
* შეტყობინება ახალი ფილიალის გახსნის შესახებ
* შეტყობინება ფასდაკლებების შესახებ
* შეტყობინება ახალი კოლექციის შესახებ და ა.შ.

ფიტნეს ცენტრები/ აუზები

ინდივიდუალური შეტყობინება
* შეტყობინება აბონიმენტის ვადის ამოწურვის შესახებ;
* შეტყობინება დაგეგმილი ინდივიდუალური ვარჯიშის შესახებ და ა.შ.
bulk SMS შეტყობინება
* შეტყობინება გაუქმებული ვარჯიშის შესახებ კლუბის წევრებისთვის;
* შეტყობინება წყლის დაწყვეტის შესახებ და ა.შ. კლუბის წევრებისთვის;
* სარეკლამო შეტყობინება ფასდაკლებასთან დაკავშირებით და ა.შ.

ესთეტიკის, სამედიცინო და სტომატოლოგიური ცენტრები

ინდივიდუალური შეტყობინება
* შეტყობონება დაგეგმილი ვიზიტის შეხსენების შესახებ;
* შეყობინება დაგეგმილი ვიზიტის გაუქმების შესახებ;
* შეტყობინება ანალიზების პასუხის შესახებ და ა.შ.
bulk SMS შეტყობინება
* შეტყობინება აქციების/ფასდაკლებების შესახებ;
* შეტყობინება ახალი პროდუქტების შესახებ;
* შეტყობინება ახალი პროცედურების დანერგვის შესახებ და ა.შ.

საკვები ობიექტები, რესტორანი/კაფე

ინდივიდუალური შეტყობინება
* შეტყობინება დაბდების დღის ფასდაკლების შესახებ
* შეტყობინება სასაჩუქრე ვაუჩერის გააქტიურების შესახებ და ა.შ.
bulk SMS შეტყობინება
* შეტყობინება დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
* შეტყობინება ახალი მენიუს შესახებ;
* შეტყობინება აქციების შესახებ;
* შეტყობინება ახალ ლოკაციაზე გადასვლის შესახებ და ა.შ.

კლუბები, ივენთცენტრები

ინდივიდუალური შეტყობინება
* შეტყობინება ბილეთის შეძენის შესახებ
* შეტყობინება ივეუვენთზე დასასწრები კოდის შესახებ და ა.შ.
bulk SMS შეტყობინება
* შეტყობინება დაგეგმილი კონცერტის შესახებ;
* შეტყობინება დაგეგმილი ივენთის შესახებ;
* შეტყობინება გაუქმებული კონცერტის/ივენთის შესახებ.