სმს API ინტერფეისი

შეტყობინებების გაგზავნა საკუთარი სისტემიდან SMS API სერვისით

კომპანიის ძირითადი მიმართულებაა მობილური მარკეტინგი, მათ შორისაა SMS API. პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელებმა სათანადოდ შეაფასეს შესაძლებლობები, რასაც იძლვა სმს დაგზავნა API ინტერფეისი. ის მაქსიმალურად მოიცავს მიზნობრივ აუდიტორიას, დროის ეკონომიას და მინიმალურ ტარიფებს. SMS API შესაძლებლობას იძლევა მიუერთოთ თქვენს ინტერნეტ პროექტს, რომლიდანაც ხორციელდება მასიური ან ცალკეული სმს შეტყობინების გაგზავნა. სმს გაგზავნა ჩვენი API სერვისის მეშვეობით იძლევა შეუზღუდავ შესაძლებლობებს ახალი კლიენტების მოსაზიდად. SMS API-ს დახმარებით თქვენი კლიენტები ოპერატიულად იქნებიან ინფორმირებული ყველა სიახლის და სააქციო შეთავაზებების შესახებ.

SMS API გაძლევთ შესაძლებლობას გააგზავნოთ შეტყობინებები თქვენი საიტიდან და სერვისიდან HTTP/HTTPS პროტოკოლის მეშვეობით. სხვადასხვა პროგრამირების ენაზე დაწერილი ბიბლიოთეკები მიუერთეთ თქვენს პროექტს და გააგზავნეთ სმს ერთი ბრძანებით.

image

სმს მოთხოვნის ფორმირება

http://bi.msg.ge/sendsms.php?to=995599000000&text=your+text&service_id=1&client_id=1&password=your+password&username=your+nickname&utf=1

სმს შეტყობინების გაგზავნის მაგალითი, სადაც:

usernameმეტსახელი
passwordპაროლი
client_idმომხმარებლის იდენტიფიკატორი
service_idბრენდ-სახელის იდენტიფიკატორი
toტელეფონის ნომერი საერთაშორისო ფორმატში
textშეტყობინების ტექსტი, (ლათინური 160 სიმბოლო, ქართული 70 სიმბოლო)
utfქართული სიმბოლოებით გაგზავნა

სმს შეტყობინებების გაგზავნა API მეშვეობით თქვენი პროგრამიდან, საიტიდან ან CRM-სისტემიდან

+50%

აცნობეთ თქვენს მომხმარებლებს ბარათზე ბალანსის ცვლილებისა თუ ბონუსების დაგროვების შესახებ

www

დაასრულეთ რეგისტრაცია ან საიტთან მომხმარებელთა წვდომა SMS შეტყობინების მეშვეობით

***

დაუდასტურეთ მომხმარებელს შეკვეთის შეძენა მის ტელეფონზე გაგზავნილი ერთჯერადი პაროლით

taxi

მომხმარებელთა ავტომატური ინფორმირება საქონლის მიწოდების, ტაქსის გამოძახების ან სადაზღვევო პრემიის დარიცხვის შესახებ

25/11

ავტომატურად შეახსენეთ მომხმარებელს ხელშეკრულების გაგრძელების, დავალიანების შესახებ

crm

მიულოცეთ კლიენტებს დღესასწაულები საკუთარი CRM-სისტემიდან ან საიტიდან, წინასწარ დაგეგმილი სმს შეტყობინებებით