კომპანიის პრიორიტეტები

  • სწრაფი სერვისი;
  • კომფორტული მომსახურება;
  • ინდივიდუალური მიდგომა;
  • სიახლეებისკენ სწრაფვა;

სარეკლამო სმს დაგზავნა

სარეკლამო სმს იგზავნება ემ ეს ჯგუფის არსებულ ბაზაზე.

სრულად ნახვა

საინფორმაციო სმს დაგზავნა

საინფორმაციო სმსები იგზავნება თქვენი კლიენტების ბაზაზე და მათ იღებს ის მომხმარებელი რომლისთვისაც ეს ინფორმაცია საინტერესოა და საჭირო..

სრულად ნახვა

HTTP API შეერთება

HTTP API სმსების დაგზავნა - ამ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია არის ხიდი/გამტარი დამკვეთსა და ოპერატორს შორის.

სრულად ნახვა

ჩვენი მიზანია

სწრაფი სერვისი, კომფორტული მომსახურება, ინდივიდუალური მიდგომა და სიახლეებისკენ სწრაფვა არის ჩვენი კომპანიის მთავარი მამოტივირებელი ძალა.


ასევე გთავაზობთ