სმს მარკეტინგი

image

სმს API ინტერფეისი

გააგზავნეთ სმს შეტყობინებები თქვენი პროგრამიდან, საიტიდან ან CRM-დან და მიაწოდეთ ინფორმაცია თქვენი პროდუქტის/მომსახურების სიახლეების შესახებ თქვენს მომხმარებელს.

დეტალურად