ინფორმაცია

image

როგორ დავამატო გამგზავნი სახელი

მენიუში ვირჩევთ პუნქტს "სერვისები", შემდეგ "გამგზავნი სახელები". ბლოკში "ბრენდ-სახელის დამატება" შეავსეთ ველი "ბრენდ-სახელი", რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ლათინური ალფაბეტის 11 სიმბოლოს.

დეტალურად
image

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

ნებისმიერ მონაცემთა სუბიექტს, მოხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოს სმს მარკეტინგის მიზნებისთვის პერსონალური მონაცემების გამოყენების შეწყვეტა

დეტალურად